PROJECTES

IPSUM EXPERT CAT cas 1.jpg
Industria química d'origen familiar que ha perdut rendabilitat, organitza la cadena de valor i millorar els seus estats financers.
IPSUM EXPERT CAT cas 4.jpg
Distribuïdor oficial equips àudio-vídeo per vehicles de passatgers millora l'àrea de compres  i organitza el seu Servei Tècnic.
IPSUM EXPERT CAT cas 7.jpg
Companyia mantenidora d'ascensors i obra civil reorganitza els seu personal, redueix costos i millora la seva situació financera.
IPSUM EXPERT CAT cas 2.jpg
Industria fabricació maquinaria d'envasat, amb un fort creixement descontrolat es reorganitza i consolida la seva expansió.
IPSUM EXPERT CAT cas 5.jpg
Empresa de robòtica i intel·ligència artificial estableix un nou model organitzatiu de la seva àrea TIC i redueix la seva estructura de costos.
IPSUM EXPERT CAT cas 8.jpg
Multinacional de la restauració defineix un nou model de franquícia i estableix un sistema de valoració de noves apertures i traspasos.
IPSUM EXPERT CAT cas 3.jpg
Industria del sector automoció implanta procediments Lean Manufacturing, optimitza compres i comercial, duplicant la facturació.
IPSUM EXPERT CAT cas 6.jpg
Elaborador d'embotits artesans resolt els seus problemes de producció i expedició, Projecte de mentoring pel director producció.
IPSUM EXPERT CAT cas 9.jpg
Holding transport internacional i operador logístic implementa un Centre Serveis Corporatius (CSC) que donarà servei a tot el grup.