METODOLOGIA

Metodologia Ipsum
Una metodologia entesa com una eina

adaptable, pràctica i versàtil, al servei dels objectius.